Jste zde

Zkoušeli jsme únosnost sendvičových panelů K-KONTROL

13.05.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v rámci smluvního výzkumu ověřilo únosnost sendvičových panelů stavebního systému K-KONTROL od firmy CZECH PAN s.r.o., který je vhodný pro výstavbu rodinných a bytových domů, administrativních budov, chat, ubytovacích a rekreačních objektů nebo pro opláštění sportovních hal. Výsledkem zkoušek jsou návrhové hodnoty únosnosti určené pro projektanty.

K-KONTROL lze navrhovat jako jediný systém pro celou stavbu nebo jako jednotlivé stavební konstrukce v kombinaci s jinými systémy. Cílem zkoušek bylo ověření vzpěrné únosnosti stěnových panelů a únosnosti ve smyku a v ohybu stropních panelů a překladů.

Sendvičové panely se obecně skládají z opláštění z OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS nebo Neopor. V některých případech byl do středu panelu vložen lepený I-OSB™ nosník pro zvýšení únosnosti. Pro lemování nebo spojení panelů se používají KVH profily či I-OSB™ nosníky.

Pro každý druh vzorku bylo provedeno více zkoušek, aby byla možná statická analýza. Vypočtené charakteristické hodnoty z provedených zkoušek slouží k ověření teoreticky spočtených charakteristických hodnot únosnosti sendvičových panelů z výpočetních modelů.