Jste zde

Zúčastnili jsme se reVize Typologie

21.09.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov vystoupili na letošním ročníku konference s názvem reVize Typologie, kterou od roku 2018 pořádá Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Tématem bylo provozní vyhodnocení budov, vystavěného prostředí a zastavovacích systémů.

Konference je součástí šířeji pojatého úsilí o prohlubování spolupráce akademické sféry s praktikujícími architekty a mnoha dalšími odborníky. Cílem je zprostředkovat jim specifické znalosti z teorie vystavěného prostředí i fungování školy a získat je pro uplatnění vlastní praktické zkušenosti v akademické sféře. Antonín Lupíšek a Eliška Pomyjová z ČVUT UCEEB k této snaze přispěli svými příspěvky věnovanými provoznímu vyhodnocování budov z pohledu energetiky a dopadů na životní prostředí a participaci jako nástroji pro sběr dat.

Více detailů o konferenci naleznete na jejím webu, případně si můžete na YouTube přehrát záznam konferenčního jednání.