Jste zde

Zveme na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

22.04.2021

ČVUT UCEEB Vás zve na interaktivní webinář s názvem Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí, který se bude konat prostřednictvím platformy MS Teams 28. dubna od 9:00 do 11:30 pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Akce je určena pro všechny zájemce.

Kdy: 28.4. od 9:00 do 11:30 hod.

Kde: Online platforma MS Teams.

Plánujete ve své obci úpravu veřejného prostranství a nevíte, jak na to? Svaz měst a obcí ČR a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Vás srdečně zvou na interaktivní online webinář. 

Odkaz získáte den před akcí po registraci zde.

Na konci měsíce března představil kolektiv autorů Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí na svých stránkách. Jedná se o praktický, přístupný materiál, s velkým potenciálem přínosu pro malé obce, které často nedisponují kapacitami ani prostředky srovnatelnými s většími městy. I z tohoto důvodu se Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR rozhodla tuto metodiku blíže představit a otevřít diskuzi o tom, jakým problémům malé obce při úpravě svých veřejných prostranství čelí a jakou pomoc při nacházení řešení by přivítaly. 

Program online webináře:

  • Představení konceptu Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí (socioložka Mgr. et Mgr. Michaela Malá a architektka/urbanistka Ing. arch. Martina Sýkorová z týmu Participativní plánování a design  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT),
  • Případová studie – Heršpice (aneb, jak si principy fungování Metodiky představit v reálném prostředí) (Autorky metodiky, Karel Knesl – starosta Heršpice),  
  • Prezentace návrhu realizace a procesů s ním spojených: Ing. Arch. Martina Černá: prezentace návrhu náměstí před gymnáziem v Kyjove,
  • Přenos zkušeností: Přemysl Růžička (SIC, MAS Sedlčansko, zastupitel obce Kamýk nad Vltavou),
  • Diskuze k problematice plánování a realizace veřejných prostranství malých obcí.

Odkaz na online webinář Vám bude zaslán emailem den před akcí, a to po jednoduché registraci zde.

Tento webinář je zároveň úvodní aktivitou nově vznikající Pracovní skupiny Venkov, zemědělství, lesnictví při Regionální komisi SMO ČR. 

Pro další informace můžete také kontaktovat sekci SRRZV, konkrétně Jana Lehejčka (lehejcek [at] smocr [dot] cz). 

(obrázek převzat z webových stránek Svazu měst a obcí ČR)