Jste zde

Zveme na webinář Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - Demolice a recyklace stavebního odpadu

29.07.2020

Česká rada pro šetrné budovy připravila v rámci spolupráce s Českou komorou architektů sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Třináctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - Demolice a recyklace stavebního odpadu se uskuteční 5. 8. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom.

Debata poskytne vhled do problematiky demolicí a znovuvyužití demoličního odpadu v kontextu cirkulární ekonomiky. Mluvčí se vrámci webináře zaměří na témata: 

  • Obecná východiska šetrné demolice
  • Možnosti využití recyklátů
  • Poznatky z výzkumu
  • Rozvíjení trhu s recykláty
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Akce je bezplatná.

Více informací a registrace zde.