Jste zde

Zveme partnery ke spolupráci v demonstračním projektu Horizon Europe

16.04.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze nabízí příležitost českým městům, obcím a investorům do sociálního bydlení zapojit se společně do mezinárodního konsorcia jako partner žádosti Horizon Europe se zaměřením na tzv. „lighthouse“ vzorové projekty.

Výzva: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-32: Social and affordable housing district demonstrator; předběžný termín podání: 9/2021. 

Cílem výzvy Horizon je v různých státech demonstrovat pilotní projekty renovace čtvrti pro sociální/dostupné bydlení s využitím chytrých technologií s důrazem na vysoký standard kvality bydlení a replikovatelnost postupů. Projekty se mají zaměřit na technologické inovace (energeticky efektivní řešení, chytré sítě, chytrá domácnost) a sociální inovace (zapojení obyvatel do co-designu, předcházení energetické chudobě).

V připravované žádosti koordinuje ČVUT UCEEB pilotní projekt za vybrané české město. 

Výzva Horizon Europe nabízí:

 • zapojení do lokálního konsorcia spolu s univerzitou a dalšími partnery;
 • financování investičních vícenákladů ve formě odpisů na dodatečné inovativní technologie v řádu několika set tisíc EUR;
 • zvýšení standardu rekonstruovaných budov sociálního/dostupného bydlení;
 • financování vícenákladů na inovativní technologie, osobních nákladů na technické řešení, sociálně zaměřené aktivity a na projektový management;
 • úzká spolupráce a sdílení zkušeností se zahraničními partnery;
 • národní a mezinárodní publicita projektu.

Požadavky na partnerskou organizaci:

 • Partnerská organizace je buď město nebo jiný vlastník sociálního/dostupného bydlení, který s městem aktivně spolupracuje.
 • Investor realizuje existující záměr renovace/rekonstrukce sociálního/dostupného bydlení v horizontu do roku 2023, pro který již má zajištěny finanční prostředky z jiných zdrojů (z projektu je možné spolufinancovat nadstandardní inovativní opatření).
 • Renovace má proběhnout na větším souboru objektů (rozsah většího bloku nebo čtvrti).
 • Zájem investora modifikovat plánovaný projekt rozšířením o inovativní postupy a technologie.
 • Komunikace je v angličtině.
 • Motivace investovat čas a úsilí do přípravy společné žádosti s ČVUT UCEEB a zahraničními partnery s termínem podání na podzim 2021 (řádově 1 FTE na 1 měsíc).
 • Výhodou je existující spolupráce mezi veřejným investorem a soukromou sférou a zkušenosti s dotačními projekty.

Potřebné informace jsou:

 • textová specifikace záměru (1-2 strany A4): objekty, parcela, popis záměru renovace/rekonstrukce;
 • dostupná projektová dokumentace nebo ideová studie;
 • průvodní dopis s vyjádřením zájmu.

Uzávěrka 
Pokud máte zájem se zapojit a splňujete uvedené požadavky, pošlete uvedené informace a průvodní dopis formou e-mailu na adresu michal [dot] kuzmic [at] cvut [dot] cz do 23. 4. 2021, 12:00.

S vybranými zájemci v následujících dnech proběhne individuální rozhovor a vybraný partner/partneři budou přizváni do účasti v konsorciu. 

Více informací o projektu (v anglickém jazyce) zde.