Akustická laboratoř

Akustická laboratoř univerzitního centra se zaměřuje na stavební, prostorovou a urbanistickou akustiku.

Kromě moderního přístrojového vybavení disponuje vlastním zkušebním zařízením podle ČSN EN ISO 10140-5 pro laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků (stěn, stropů, svěšených podhledů a dvojitých podlah).

Více informací:

Ing. Jiří Nováček, Ph.D


akusticka [dot] laborator [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

 • Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

 • Laboratorní měření bočního přenosu zvuku dvojitými podlahami
  a svěšenými podhledy

 • Měření a výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti na stavbách

 • Měření a výpočty parametrů prostorové akustiky budov

 • Modelování šíření zvuku ve venkovním prostředí pomocí pokročilých metod
  pro výpočet vložného útlumu protihlukových stěn

Přístrojové vybavení

 • Vícekanálový měřicí systém Nor850

 • Zvukové analyzátory Nor140

 • Akustický kalibrátor Nor1251

 • Všesměrový reproduktor Nor276 s výkonovým zesilovačem Nor280

 • Zdroj kročejového zvuku Nor277

 • Dynamický budič (systém Gösele) n kalibrátor vibrací Vc20

 • Software pro prostorovou akustiku ODEON v. 13