Jste zde

Atraktivní obec

Tým ČVUT UCEEB, který zpracoval Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí, zohledňuje dvě složky, které se ve veřejných prostranství snoubí – architektonickou (hmotnou podobu) a společenskou (život a aktivity, které v něm probíhají). Proto při plánování veřejných prostranství klade důraz na úzkou spolupráci urbanistů a sociálních vědců.  

Mezioborový tým ČVUT UCEEB pod vedením urbanistky Martiny Sýkorové a socioložky Michaely Malé nabízí představitelům (nejen) malých obcí služby, které přispějí ke vzniku kvalitního veřejného prostranství naplňujícího potřeby obyvatel i návštěvníků obce.

Vzdělávací aktivity pro plánování veřejných prostranství

Smyslem vzdělávacích aktivit je představitelům obcí zprostředkovat, proč je důležité věnovat se veřejným prostranstvím, jak k plánování jejich proměny přistupovat, koho k procesu přizvat, na koho se obrátit a co s nimi probírat. To jim umožní se informovaně rozhodovat a stát se rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky i úřady při plánování veřejných prostranství.

Zapojení veřejnosti do procesu proměny veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou vlastně obývacími pokoji měst i obcí, ve kterých většina místních tráví každodenně alespoň nějaký čas, a proto by měla všem dobře sloužit. V zájmu vedení je tak vytvářet atraktivní veřejná prostranství pro své obyvatele. Atraktivní nejen ve smyslu estetiky architektonického ztvárnění, ale zejména vytvoření příjemného prostoru, který bude v prvé řadě naplňovat potřeby jejich budoucích uživatelů, tedy místních obyvatel. Proto je důležité zapojení místních obyvatel, zástupců a členů spolků, organizací i podniků (nejen) při přípravě zadání studie. Nabízíme několik variant zapojení veřejnosti ve fázi přípravy zadání studie.

Vzdělávací aktivity pro plánování veřejných prostranství   Zapojení veřejnosti do procesu proměny veřejných prostranství

Workshop

 

Tour

 

Procházka po veřejných prostranstvích v obci

Tříhodinové setkání pro 3-5 zástupců jedné nebo různých obcí pod vedením urbanistky a socioložky. Setkání se bude konat v dané obci či v jedné z těch, jejíž zástupce se workshopu zúčastní.   Celodenní setkání pro 3-5 zástupců různých obcí pod vedením urbanistky a socioložky. Během setkání bude společně navštívena každá z obcí, jejichž představitelé se tour zúčastní.   Dvouhodinová procházka představuje základní a zároveň atraktivní způsob, jak zjistit potřeby obyvatel a dalších uživatelů obecních veřejných prostranství a seznámit je se záměry obce. Předchází jí schůzka s obcí, průzkum místa, příprava procházky, její realizace a následné vyhodnocení.

 

Pro koho se účast na workshopu hodí?   Pro koho se účast na tour hodí?   Kdo procházku po veřejných prostranstvích využije?
Pro každého, kdo se chce věnovat proměně veřejných prostranství v obci, protože vnímá určité možnosti ke zlepšení, ale neví kde začít.   Pro každého, kdo se chce věnovat proměně veřejného prostranství v obci a zároveň již chce mít v ruce odborný dokument, který bude moci prezentovat svým kolegům ze zastupitelstva a přesvědčit je o dalším směřování.  

Osvícení starostové, kteří vědí, že veřejná prostranství mají sloužit a být přístupná všem bez omezení, a kteří si uvědomují, že budoucí návrh veřejného prostranství by měl zohledňovat potřeby co nejširší palety skupin a názorů obyvatel.

 

Co Vás čeká?   Co Vás čeká?   Jak probíhá?
 • Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí přímo jejími autorkami
 • Urbanistkou vedené společné hodnocení vybraného veřejného prostranství v obci, kde se bude workshop konat
 • Sdílení zkušeností z proměny veřejného prostranství a zapojení veřejnosti od dalších představitelů obcí i odborníků
 
 • Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí přímo jejími autorkami
 • Urbanistkou vedené společné hodnocení vybraného veřejného prostranství ve všech obcích, jejichž představitelé se tour budou účastnit
 • Sdílení zkušeností z proměny veřejného prostranství a zapojení veřejnosti od dalších představitelů obcí i odborníků
 
 • Procházka začíná jednoduchým hromadným hodnocením aktuálního stavu veřejných prostranství nad mapou obce (např. oblíbená a neoblíbená, problematická místa)
 • Účastníci procházky jsou následně rozděleni do několika skupin, v nichž prochází předem určená veřejná prostranství a které vede nestranný odborník
 • Během procházky: je zjišťován vztah obyvatel k místním veřejným prostranstvím, získán vhled do jejich vnímání a užívání obyvateli, jsou mapovány klady, zápory a problémy prostranství i jejich paměť a historie
Co získáte?   Co získáte?   Co získáte?
 • Přehled v problematice proměny veřejných prostranství
 • Tipy na zlepšení veřejného prostranství demonstrované na praktických příkladech
 • Doporučení k zapojení veřejnosti do proměny nejen veřejného prostranství
 
 • Přehled v problematice proměny veřejných prostranství
 • Tipy na zlepšení veřejného prostranství demonstrované na praktických příkladech
 • Doporučení na míru k zapojení veřejnosti do proměny nejen veřejného prostranství
 • Brožuru ze společného setkání, která bude shrnovat základní tipy a doporučení, analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (tzv. SWOT analýza) jednotlivých veřejných prostranství, které byly navštíveny, a inspirativní příklady dobré praxe"
 
 • Odborné zapojení veřejnosti pod vedením socioložky a urbanistky
 • Nestranné facilitátory, kteří udrží diskusi v mantinelech z hlediska tématu i případných emocí
 • Podklad pro zadání studie veřejného prostranství, který zajistí kvalitu obdržených studií a následné realizace tím, že bude zohledňovat skutečné potřeby obyvatel
 • Stanete se informovanými představiteli obce, kteří naslouchají svým obyvatelům a jejich názorům a potřebám

25 000,-

 

55 000,-

 

od 55 000,-*

V případě zájmu o vzdělávací aktivity kontaktujte urbanistku Martinu Sýkorovou na e-mailové adrese martina [dot] sykorova [at] cvut [dot] cz.   V případě zájmu o zapojení veřejnosti kontaktujte socioložku Michaelu Malou na e-mailové adrese michaela [dot] mala [at] cvut [dot] cz.

*Procházku po veřejných prostranstvích doporučujeme doplnit o další aktivity, které zohlední specifické skupiny uživatelů veřejných prostranství, jako jsou děti a mládež nebo zástupci spolků, organizací, institucí či podniků. Kombinace více postupů zjišťování potřeb veřejnosti zaručí získání podnětů, které přispějí k plánování vzniku kvalitního veřejného prostranství. Po fázi zjišťování potřeb (procházka po veřejných prostranstvích a setkání s dětmi a mládeží nebo zástupci spolků, organizací, institucí či podniků) doporučujeme navázat závěrečným setkáním.