Jste zde

Český ostrovní dům ve finále celostátní soutěže Cíle udržitelného rozvoje

02.05.2017

Projekt Český ostrovní dům, jehož je ČVUT UCEEB partnerem, byl minulý týden odbornou porotou vybrán mezi sedm finalistů celostátního Ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost.

Český ostrovní dům vznikl v roce 2016 jako přirozený důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Slovo ostrovní v tomto kontextu vyjadřuje směřování k soběstačnosti (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. Studiem soběstačnosti se tým projektu usilovně snaží uvažovat nad možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně. Tento proces bude pokračovat studiem hybridních budov a v budoucnu i budov aktivních.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs - Sustainable Development Goals) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Už v září 2015 přijaly všechny státy OSN cíle udržitelného rozvoje (SDGs), kterých by chtěly dosáhnout do roku 2030.

A v Česku, jako ve vůbec první zemi na světě, letos startuje první ročník soutěže Ceny SDGs, která ocení jednotlivé kroky a projekty firem a organizací. Ceny budou rozdány v pěti kategoriích: Soukromý sektor, Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Reporting podle SDG´s a Cena České rozvojové agentury.  

     

Hlasujte pro Český ostrovní dům, který se zabývá budoucností soběstačnosti budov a jejich šetrností k přírodě!

Jak na hlasování?

1. Hlasuje se na tomto odkaze: http://www.globalnicile.cz/hlasovani/

2. Je třeba se tam zaregistrovat prostřednictvím mobilu, ale celé je to zdarma a nevznikají žádné databáze pro pozdější použití

3. Poté už jen hlasovat pro Český ostrovní dům B).

 

Více o SDGs na Informačním centru OSN v Praze.