ConTemp - virtuální simulace betonových bloků

Ve spolupráci s firmou LafargeHolcim R&D vyvíjí UCEEB software s názvem ConTemp. Tento software slouží k předpovědi teplot betonu během jeho tvrdnutí a k předpovědi šířky trhlin s přímým vlivem na trvanlivost. ConTemp používá víceúrovňový materiálový model pro geometrii libovolného bloku. ConTemp uvažuje vliv složení betonu, okrajových teplotních podmínek, kinetiky cementu, typu cementu, počátečních podmínek, okrajových mechanických podmínek na výsledné pole teplot i mechanických veličin.

V současné době se ConTemp používá ve více než 20 zemích světa pro předpověď  zejména teplot během hydratace. Z nejznámějších použití se jedná o výpočet a optimalizaci hlavic pilot na Access towers II na Srí Lance, vodní kanál Bolzum v Německu, základový blok turbíny v Ekvádoru, základové bloky na mostu ve Švýcarsku, vodotěsné stěny v Oslu v Norsku, experimentální program ConCrack RG8 ve Francii. Několik ukázek výsledků simulací a měřených hodnot [1,2].

 

Publikace:

[1] Matschei, T; Leal Da Silva, W.; Priyadarshana, T et al.
Holcim ConTemp – Predicting mass concrete thermal behavior based on multiscale FEM analysis
In: 19th International Conference on Building Materials - IBAUSIL. 2015. ISBN 978-3-00-050225-5.

[2] Šmilauer, V.; Baquerizo, L; Matschei, T et al.
ConTemp – A virtual thermo-mechanical simulator for hydrating reinforced concrete blocks with extension to service life
In: Service Life of Cement-Based Materials and Structures. 2016. ISBN 978-2-35158-172-8.

Kontaktní osoba:
doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., vit [dot] smilauer [at] fsv [dot] cvut [dot] cz