Aplikace FBG senzorů pro monitoring staveb a konstrukcí

Nabídka služby
Nabízíme využití optovláknových senzorů pro monitorování mechanického namáhání konstrukcí.

Nabízené řešení je vhodné např. pro sledování technického stavu kritických míst nosných konstrukcí mostů a lávek.

Systém umožňuje:
  • vzdálený monitoring konstrukce,
  • sběr a archivaci dat,
  • online monitoring,
  • automatické zasílání zpráv a varovných hlášení při zjištění kritických hodnot.

Kontaktní osoba

Ing. Jan Včelák, Ph.D.