ASCEND- Accelerate poSitive Clean ENergy Districts

Registrační číslo: 101096571
Poskytovatel: European Commission Horizon Europe Programme
Řešitel: Tomáš Matuška
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 31.12. 2027
Partneři: SPL LYON CONFLUENCE (SPL), METROPOLE DE LYON (GLY), COMMUNE DE LYON (LYS), HESPUL ASSOCIATION (HES), URBAN PRACTICES (UP), ENERTECH (ETC), LANDESHAUPTSTADT MUNCHEN (LHM), UNICCORN GMBH (UNC), TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM), ISARWATT EG (IW), AVANCIS GMBH (AVC), SPECTRUM MOBIL GMBH (SPC), UNTERNEHMERTUM GMBH (UTUM), MUNICIPALITY OF ALBA IULIA (AIM), VILLE DE CHARLEROI (CHA), ADEPORTO - AGÊNCIA DE ENERGIA DO PORTO (PEN), CMPEAE - EMPRESA DE AGUAS E ENERGIADO MUNICIPIO DO PORTO EM (AEP), FUNDACAO DE SERRALVES (SRV), ASSOCIACAO PORTO DIGITAL (APD), CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE - UCEEB (CVUT), OPERATOR ICT AS (OICT), PRAZSKA DEVELOPERSKA SPOLECNOST (PDS), BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA (BUD), BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG (BKK), ENERGY CITIES/ENERGIE-CITES ASSOCIATION (ENC), STOCKHOLMS STAD (STK), AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (AIT), FUNDACION CARTIF (CAR), UNIVERSITE DU LUXEMBOURG (UOL), BLUE-SIGHT CONSEIL (BLS), DATEN KOMPETENZZENTRUM STADTE UND REGIONEN DKSR GMBH (DKSR), TWENTY COMMUNICATIONS SRO (TWE), FOUCHAULT THOMAS ILKKA (ODY), UNIVERSITY OF SAINT GALLEN (USG), R2M SOLUTION SAS (R2M).

ASCEND (Accelerate positive Clean Energy Districts) je urychlit vytváření energeticky plusových a uhlíkově neutrálních čtvrtí (PCED) přispívajících k rychlejšímu přechodu měst ke klimatické neutralitě a sociální spravedlnosti v celé Evropě. „Positive and clean energy district“ (PCED) je taková čtvrť, která má energeticky plusovou bilanci s nulovou bilancí emisí CO2.

Vedoucí města Lyon (FR) a Mnichov (DE) realizují velké demonstrační čtvrti na základě zkušeností získaných z předchozích generací Smart city projektů. Během vytváření těchto čtvrtí vzniknou „balíčky řešení“ (návody) pro 6 klíčových oblastí, které budou testovány v 6 multiplikačních městech (Alba Iulia (RO), Budapešť (HU), Charleroi (BE), Praha (CZ), Porto (PT), Stockholm (SE)). Tato města následně aktualizují balíčky řešení o své zkušenosti a poznatky a upraví je pro širokou komunitu měst a investorů po celé Evropě pro snadnější a cenově efektivní přechod na PCED.
 
Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe na základě grantové dohody č. 101096571.Projekty/ASCEND_nadhledova_perspektiva.jpg                                   Projekty/ASCEND_vizualizace.jpg