Bc. Kateřina Mrkvičková

Vedoucí projektového oddělení
Telefon: +420 224 356 708, +420 778 477 087
E-mail: katerina.mrkvickova@cvut.cz
LinkedIn

Kateřina Mrkvičková je absolventkou Fakulty humanitních studií UK. Má dlouhodobé zkušenosti s řízením a koordinací projektů. Pracovala pro nevládní organizace, řídila vzdělávací projekt na Srí Lance, koordinovala projekty propojující český a evropský výzkum biomedicíny pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Od roku 2014 pracuje na ČVUT UCEEB. Je zodpovědná za řízení a koordinaci a přípravu vědeckých projektů.