Bc. Marek Liška

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: marek.liska@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Marek Liška studuje sociální antropologii a kvalitativní výzkum na FSV UK. Má zkušenosti z několika výzkumných projektů (GAČR, TAČR) v rámci FSV UK či Sociologického ústavu AV ČR, ve kterých měl na starosti vedení kvalitativního (aplikovaného i základního) výzkumu v tématech sociálního vyloučení, žitého prostoru, teritoriální perifernosti či postavení náboženství v současné společnosti. Podílel se na publikaci výsledků několika z nich. Na ČVUT UCEEB se soustředí na procesy veřejné výstavby, městského a veřejného plánování, na komunikační procesy mezi veřejností, veřejnou správou a dalšími stakeholdery. Mezi jeho kompetence patří příprava a vedení výzkumů z oblasti žitého prostoru a urbanismu.