Bc. Michal Tobiáš

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: + 420 776 636 178
E-mail: michal.tobias@cvut.cz
LinkedIn

Michal Tobiáš od roku 1995 působil na kapitálovém trhu v ČR i zahraničí jako trader, market-maker a následně i jako ředitel investičního poradenství v Raiffeisenbank a České spořitelně. Od roku 2008 působí jako poradce v oblasti korporátních financí a řízení projektů. Na ČVUT UCEEB působí od r. 2015 jako projektový manažer a poradce v oblasti finančního plánování výzkumně vývojových projektů v ČR i v rámci mezinárodních projektů financovaných EU.