Bc. Tomáš Bulant

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 601 553 969
E-mail: tomas.bulant@fsv.cvut.cz

Tomáš Bulant je studentem magisterského studia oboru Konstrukce pozemních staveb na fakultě Stavební ČVUT v Praze. Během studia pracoval 4 roky v projekční kanceláři a začátkem roku 2022 nastoupil na UCEEB ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník v oddělení konstrukcí a materiálů. Ve volném čase se věnuje požárnímu sportu a účinkování v kapele.