Bezdrátové senzorové systémy pro diagnostiku nepřístupných částí konstrukcí budov

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025152
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.02. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Zlínské stavby a.s.

Cílem projektu je navrhnout, v reálných podmínkách otestovat a uvést na trh komplexní systém pro trvalý monitoring nepřístupných částí stavebních konstrukcí. Senzory založené na pasivní RFID technologii budou určeny pro trvalou integraci přímo do nepřístupné části stavební konstrukce a budou poskytovat funkcionalitu včasného varování pro vlastníka objektu v případě detekce nebezpečných situací.