BIMIP - Implementace BIM v rámci procesů životního cyklu stavby

Cílem projektu BIMIP je vývoj on line volně dostupného SW pro komplexní hodnocení kvality budovy dle metodiky SBToolCZ pro obytné budovy a vytvoření metodických podkladů pro implementaci BIM ve vybraných procesech přípravy, realizace a provozu budovy.