Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chains

Registrační číslo: 101082068-2
Poskytovatel: Evropská komise program Horizont Evropa
Řešitel: Tereza Pavlů
Zahájení: 01.06. 2023
Ukončení: 31.05. 2027
Partneři: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Pro rozšíření oběhových řešení v budovách a obecně ve stavebnictví je zapotřebí soustředěného výzkumného úsilí, do něhož se zapojí více aktérů a zúčastněných stran. To zahrnuje vývoj a zavádění digitálních i technických řešení v oblasti databank stavebních materiálů ve městech, digitálních dvojčat, jakož i demolice, dekontaminace a recyklace a opětovného využití odpadních materiálů. S ohledem na tuto skutečnost projekt Circ-Boost navrhuje stát se ústředním bodem a interakčním uzlem pro různé nově vznikající technologie na podporu cirkulárnosti v budovách a stavebnictví. Jádro projektu tvoří pět pilotních projektů rozmístěných v různých evropských regionech, které zdůrazňují a ve velkém měřítku demonstrují nová a integrovaná řešení pro demolice, zpracování stavebního odpadu, nakládání s ním a jeho zhodnocování v nových výrobcích. Průřezové aktivity digitalizace umožní spolupráci mezi pilotními projekty a efektivnější využívání digitálních nástrojů a platforem. Předpokládají se cílené činnosti pro posílení a maximalizaci obchodního a podnikatelského potenciálu pilotních projektů prostřednictvím účinných opatření pro jejich využití. Kromě toho, aby bylo zajištěno, že předvedená řešení budou skutečně přijata průmyslem, bude projekt v rámci vzdělávacích aktivit podporovat stavební a projekční společnosti při vzdělávání a školení jejich pracovníků pro optimální využívání nových technologií. Projekt Circ-Boost také využije stávající regionální a mezinárodní sítě partnerů a propojí se s novými sítěmi, iniciativami a projekty, aby se výsledky projektu šířily a porovnávaly s širokou veřejností zainteresovaných stran ve stavebnictví, čímž se zvýší celkový potenciál pro zavádění oběhových řešení. A konečně, na míru šitá komunikační a diseminační opatření budou dále podporovat šíření výsledků projektu mezi tvůrci politik a celoevropským stavebním průmyslem, stejně jako propagaci úspěchu projektu.