Cenově dostupné turboexpandéry pro aplikace v decentralizované energetice – možnosti výroby 3D tiskem z moderních plastů

Registrační číslo: 8E18B012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Řešitel: Ing. Václav Novotný
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2020
Partneři: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (University of Applied Sciences Amberg-Weiden), Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik (Competence Center for CHP Systems, Faculty of Mechanical Engineering / Enviro

Předmětem řešení projektu je v rámci navazované bilaterální spolupráce provést analýzu, návrh, výrobu a experimentální ověření možností použití aditivní výroby (3D tisku) z moderních plastů, jako ekonomické a technologicky progresivní výrobní metody pro expandéry (mikroturbíny) nízkých výkonů vhodné pro aplikace v decentralizované energetice.