Centrum pokročilé fotovoltaiky – CAP

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Řešitel: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.10. 2022

Projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne v partnerství s University of Southampton multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky.