Česká města letos dostanou chytrý kompas

Aktualita, 10.02.2022

Nástroj pro podporu rozhodování řídicích pracovníků obcí Smart City Compass, na jehož vzniku se podílelo ČVUT UCEEB, dokončil první fázi svého pilotního provozu ve vybraných českých městech. Ještě letos by měl být zpřístupněn k užívání dalším radnicím.

Smart City Compass  reaguje na potřebu řady českých obcí systematicky pracovat s daty, jejichž sledování je klíčem k rozvoji udržitelného chytrého města. Umožňuje jejich zástupcům zorientovat se v základních parametrech udržitelnosti a digitalizace, využít je pro vlastní plánování a začít s jejich vyhodnocováním. To vše nabízí v uživatelsky srozumitelné a jasné formě, což by mělo pomoci radnicím vypořádat se s nedostatkem lidí schopných vykonávat tuto agendu.

Jako první začali od poloviny roku 2021 testovat Smart City Compass v Plzni, Českém Krumlově, Kladně a Kopřivnici. Díky jejich spolupráci se postupně podařilo nástroj zdokonalit, aby byl uživatelsky vstřícný potřebám pracovníků měst. Nyní ve druhé fázi pilotního provozu mají radnice možnost s ním volně pracovat, tvořit vlastní indikátory a sdílet je s ostatními.

Nástroj nenahrazuje stávající softwarová řešení využívaná pro strategické plánování nebo projektový management. Představuje dosud chybějící doplněk pro plánování, který umožňuje obcím systematicky sledovat a hodnotit naplňování nadřazených cílů udržitelných chytrých měst. Tyto cíle a jejich indikátory vznikly a jsou průběžně doplňovány ve spolupráci řady oborových expertů. Místním samosprávám je aplikace poskytována bezplatně v rámci podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pro které ji vyvinuly ve spolupráci ČVUT UCEEB a ČVUT FIT. Vývoj aplikace byl financován Technologickou agenturou České republiky, programem Zéta.

Více detailů o aplikaci naleznete na webu: https://sc-compass.cz/