CirCon4Climate - Cirkulární stavební postupy pro ochranu klimatu

Registrační číslo: 72.3024.6-003.28
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel: Tereza Pavlů
Zahájení: 01.12. 2022
Ukončení: 31.03. 2025
Partneři: ITB (Poland), ZAG (Slovenia), INNOWO (Poland), IÖR (Germany)

Posláním projektu je přispět ke zmírnění změny klimatu a bezpečnosti dodávek ve stavebnictví posílením oběhového hospodářství v České republice, Polsku a Slovinsku s využitím osvědčených postupů z Německa.

V současné době je mezi tvůrci politik nedostatečné povědomí o možnostech snižování emisí skleníkových plynů a spotřeby zdrojů prostřednictvím oběhového stavebnictví. Investoři postrádají místní pokyny k oběhovému zadávání veřejných zakázek. Architektům a orgánům územního plánování chybí příklady dobré praxe, podpora a zajištění kvality při navrhování budov z recyklovaných materiálů. Dodavatelé nemají dostatečné povědomí o skutečných postupech zpětného odběru a recyklace a recyklačnímu průmyslu chybí klíčové údaje, na jejichž základě by mohl zajistit dodávky druhotných surovin.

Cílem projektu je zvýšit zastoupení principů oběhového stavebnictví ve veřejných zakázkách, povzbudit klíčové hráče ve stavebnictví k využívání druhotných surovin a v neposlední řadě zvýšit rozsah a objem sběru materiálů pro opětovné použití a recyklaci, například prostřednictvím regionálních materiálových katastrů.