CirCon4Climate – kulatý stůl

25. 5. 2023 9:00 - 16:00

Rádi bychom vás pozvali na kulatý stůl, kde proběhne představení připravovaných výstupů mezinárodního projektu EUKI CirCon4Climate.

Cílem projektu je prostřednictvím implementace cirkulárních principů do stavebnictví snížit potenciální dopady na klima. Mezi připravované výstupy patří: příručka pro cirkulární zadávaní veřejných zakázek, příručka pro využití cirkulárních praktik ve stavebnictví, příručka k výběru nízkouhlíkových materiálů pro stavebnictví, vzdělávací materiály pro univerzity, příručka tvorby materiálových katastrů, a příručka bezpečného použití recyklovaných výrobků.

Chystaný workshop se uskuteční 25. května 2023 offline od 9 do 16h v prostorách Fakulty stavební (místnost A436/A437) a současně online, pravděpodobně pomocí platformy MS Teams. Platforma umožní pořizovat záznam celé akce, aby bylo možné využít výsledky diskuse a konzultací pro vývoj a úpravy jednotlivých konkrétních příruček.

Základem pro diskusi jsou navrhované osnovy jednotlivých připravovaných příruček. Nejprve představíme osnovy dodané jednotlivými partnery. Poté se poradíme s vámi, posluchači, abychom zjistili:

  • zda připravované osnovy příruček vyhovují potřebám Vás, jako zástupců cílových skupin,
  • co je zanedbáno a co je potřeba doplnit,
  • jaké konkrétní body je potřeba v příručkách upravit,
  • zda jsou nějaké nadbytečné body, které nestojí za zmínku,
  • další připomínky a návrhy. 
     

Pro akci je nutná registrace předem do 20.5.2023 přes tento formulář.