ČVUT UCEEB již rok spolupracuje s Německem na konceptu Energeticky plusových domů

Aktualita, 20.09.2018

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si od svého založení klade za cíl pozitivně ovlivňovat kulturu stavitelství v České republice. Realizace demonstračních projektů by tak mohla na konkrétních příkladech ukázat, že je v naší zemi možné stavět kvalitní, energeticky efektivní budovy, zdravé a pohodlné pro své obyvatele a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Takovou možnost nabízí německá síť Effizienzhaus Plus, která podporuje stavby energeticky plusových budov.

Síť Energeticky plusových domů sdružuje nejvýznamnější německé stavební firmy, výzkumné instituty a přední německé univerzity, které podporují výstavbu energeticky plusových domů, zajišťují legislativu, organizují výzkum, starají se o osvětu, pečují o síť partnerů a umožňují částečné financování. V roce 2017 se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov stalo prvním zahraničním členem německé sítě Effizienzhaus Plus.

ČVUT UCEEB se snaží rozvíjet téma Energeticky plusových domů v domácím prostředí pomocí praktických projektů a workshopů. Na podzim roku 2018 se uskutečnily tři workshopy, jejichž záměrem bylo představit veřejnosti, pracovníkům státní správy a dalším odborníkům z praxe tzv. Plusové domy. Projekty jsou vybírány tak, aby bylo možné na praktických příkladech ukázat na nedostatky ve stavitelství a jasně demonstrovat směr, kam se mají budovy ubírat a jak je stavět dobře.  Mezi potenciální demonstrační projekty v České republice patří například Základní a mateřská škola v Postřekově, Knihovna Dobříš nebo Dům se sociálními byty v Litoměřicích.

Nyní probíhá výstava ve Staroměstské radnici v Praze, kde jsou prezentovány budoucí trendy efektivního stavebnictví spojeného s čistou mobilitou. Slavnostního zahájení se zúčastnili Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí, radní hlavního města Prahy Jan Wolf, Petra Alten ze Spolkového Ministerstva vnitra, stavebnictví a vlasti a zástupci dalších významných institucí. Těžištěm výstavy je ukázat vývoj ve stavebnictví pod záštitou Německé Sítě efektivních domů Plus počínaje rodinným domem v Berlíně (Effizienz Haus Plus, 2011) přes bytový dům ve Frankfurtu nad Mohanem (Aktiv Stadhaus, 2015), Smart City čtvrť FertighausWelt ve Wuppertalu (19 domů spojených systémem Smart Grid a ukládáním energie do společné baterie) a další. Expozice chce zasáhnout co nejširší veřejnost a má za cíl inspirovat návštěvníky k zamyšlení o konceptu Energeticky plusových domů.