ČVUT UCEEB: snímkováním oblohy dokážeme s větší přesností předpovídat intenzitu slunečního ozáření

Aktualita, 18.09.2018

Odborníci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí speciální zařízení tzv. skyscanner, který snímkuje oblohu a z pořízených snímků předpovídá výrobu elektrické energie fotovoltaických panelů až na několik hodin dopředu. Zařízení skyscanner už nyní najdete na budově UCEEB v Buštěhradě nebo v administrativním centru Fenix Jeseník.

Informace o intenzitě a množství slunečního záření jsou pro bateriové úložiště dobíjené FV systémem velmi důležité. Protože právě v situaci, kdy mraky na obloze zakrývají slunce, sluneční osvit dosahuje nižších hodnot. FV panely nebo solární kolektory tak nemohou vyrobit dostatečné množství elektrické energie. Nízkoenergetické budovy nebo budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), které využívají pro svůj provoz FV panely, dokáží díky predikci slunečního záření efektivně řídit, a tím i snižovat odběr elektřiny ve vysokém tarifu z distribuční soustavy. Předpověď osvitu tak může značně ušetřit náklady na elektřinu.

Odborníci z Laboratoře fotovoltaických systémů a energetiky vyvinuli celkem tři systémy předpovědi osvitu. Prvním z nich je PV Forecast s předpovědí osvitu na několik dní dopředu. Druhým je PV Nowcast, jednodenní předpověď využívající senzory osvitu, a třetím, nejnovějším vyvíjeným systémem, je Skyscanner, který snímkováním oblohy předpovídá intenzitu slunečního ozáření v hodinovém časovém horizontu. Protože čím kratší je předpověď, tím jsou hodnoty osvitu přesnější.
Skyscanner je vhodný pro krátkodobé předpovědi s patřičným lokálním charakterem. V podstatě jde o širokoúhlou kameru snímající oblohu, která je vhodná pro užití ve venkovním prostředí. Díky ní lze vyhodnotit oblačnost, typy mraků a rychlost jejich pohybu. Přibližně každých deset vteřin kamery snímají oblohu a snímky pak posílají na servery ČVUT, kde je systém vyhodnotí.

V současnosti je jedna z kamer skyscanneru umístěná na budově ČVUT UCEEB.  Druhá kamera byla začátkem září nainstalována na administrativní budovu Fenix Jeseník. V budoucnu odborníci plánují umístění kamer na další místa v České republice. Nosnou myšlenkou, která stojí za účelem vzniku a vývoje skyscanneru, je zprostředkovat co nejpřesnější službu předpovědi osvitu zaměřenou na uživatele nízkoenergetických budov a zefektivnit výrobu a spotřebu elektrické energie, ale také zároveň snížit závislost a zatížení elektrické distribuční sítě. Kamera skyscanneru dosahuje až do vzdálenosti čtyř kilometrů, tudíž by predikci slunečního osvitu mohlo sledovat více objektů najednou.

[design/Foto-aktuality/wp-20180829-15-51-09-rich.jpg]