Decentralizovaná energetika

Vyvíjíme řešení pro kombinaci energetických zdrojů, zaměřujeme se na zařízení využívající Organický Rankinův cyklus, fotovoltaické, fototermické nebo hybridní panely, smart-gridy a kogeneraci (KVET).

Aktuality

Série moderovaných diskuzí Budovy pro budoucnost představuje vývoj a budoucnost ve stavebnictví

ČVUT UCEEB a online TV kanál Tvize společně přichystaly sérii čtyř moderovaných diskuzí, jež otevírají témata, která kladou důraz na...

Stalone může pomoci Ukrajině

Ukrajinská elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené, obnovování některých zejména teplárenských technologií může...

Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...

Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a...

Výsledky