Decentralizovaná energetika

Vyvíjíme řešení pro kombinaci energetických zdrojů, zaměřujeme se na zařízení využívající Organický Rankinův cyklus, fotovoltaické, fototermické nebo hybridní panely, smart-gridy a kogeneraci (KVET).

Aktuality

Stalone může pomoci Ukrajině

Ukrajinská elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené, obnovování některých zejména teplárenských technologií může...

Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...

Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a...

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky

V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB zahájila dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu...

Výsledky