doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Personalizovaná telemedicína
Telefon: +420 224 358 425
E-mail: karel.hana@cvut.cz
ORCID

Karel Hána je od roku 2017 docentem pro obor Biomedicínské inženýrství na ČVUT v Praze. V letech 1994-99 pracoval v komerční sféře, od roku 1999 je zaměstnán na FBMI (dříve CBMI a UBMI) na Katedře informačních a komunikačních technologií v lékařství (dříve Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1.LF UK) a od roku 2013 působí také na UCEEB ČVUT. Jeho cílem je zlepšovat moderními technologiemi lidem každodenní život. Věnuje se zejména využití lékařské elektroniky a informatiky v asistivních technologiích a telemedicíně. Je autorem a spoluautorem řady patentů a řešitelem a spoluřešitelem řady grantově podpořených výzkumných projektů a projektů smluvního výzkumu a vývoje.