doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Městská ekohydrologie
Telefon: +420 224 354 748
E-mail: michal.snehota@uceeb.cz
ORCID
ResearchGate

Michal Sněhota v roce 1999 absolvoval Fakultu stavební, ČVUT v Praze, obor Vodní stavby a vodní hospodářství, kde v roce 2003 získal doktorát s prací zaměřenou na snímkování půdní vody magnetickou rezonancí, v letech 2003–2004 se jako postdoktorand na University of Hawaii at Manoa věnoval experimentálnímu výzkumu pohybu pesticidů a hormonů v půdě. Od roku 2004 byl zaměstnán na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství jako odborný asistent, od roku 2011 na stejném pracovišti působí jako docent, na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT pracuje od roku 2013. Na UCEEBu vede laboratoř Hydrometeorologie a hydropedologie. Věnuje se základnímu a aplikovanému výzkumu člověkem vytvořeným půdních systémů, který povede k návrhu lepších způsobů ozelenění budov a měst.