doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: tereza.pavlu@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Tereza Pavlů je vedoucí výzkumného týmu kompozitních konstrukcí. V roce 2010 získala inženýrský titul v oboru Budovy a prostředí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Zde v roce 2015 obhájila disertační práci na téma využití recyklovaného kameniva do betonů. Práce byla zaměřena nejen na materiálový výzkum, ale měla přesah i do využitelnosti betonů s recyklovaným kamenivem v budovách a také do hodnocení souvisejících environmentálních dopadů. Od roku 2013 se tomuto výzkumu věnuje na ČVUT UCEEB. Zároveň působí na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde je od června 2023 docentkou s habilitační prací na téma recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Spolu se svým týmem se snaží zavádět principy cirkulární ekonomiky ve výstavbě budov a hledat cesty, jak efektivně využívat primární zdroje surovin. Spolupracuje s několika společnostmi zabývajícími se šetrnou demolicí a recyklací staveb a následným využitím získaných materiálů a konstrukčních prvků.