doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Vedoucí výzkumného oddělení Energetické systémy budov
Telefon: +420 605 570 354
E-mail: tomas.matuska@fs.cvut.cz
ORCID

Tomáš Matuška je vedoucím oddělení Energetické systémy budov v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT od roku 2013. Zároveň působí jako docent na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Ústav techniky prostředí). Zabývá se výzkumem v oblasti solární tepelné techniky, tepelných čerpadel a pokročilých systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie. Vede řadu národní projekty výzkumu a vývoje a aktivně se účastní i projektů mezinárodních.