Dokončujeme prototyp čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy 4.0

Aktualita, 02.07.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí prototyp řídicího členu IQ-pump pro čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy a plánuje jeho pilotní nasazení v reálné budově.

Jedná se o inteligentní mikročerpadlo osazené na každém otopném tělese v soustavě, které dokáže stanovit průtok otopným tělesem, přesně jej řídit a na základě měřených teplot určit tepelný výkon dodávaný do místnosti. Hlavní výhodou je použití virtuálního senzoru průtoku namísto průtokoměru jako takového. Kromě řízení tepelného výkonu lze bez použití průtokoměru také diagnostikovat účinnost otopného tělesa či měřit spotřebu tepla. V čerpadlové jednotrubkové soustavě jsou tyto prvky řazeny sériově za sebou.

V první fázi projektu byl navržen a postaven testbed reprezentující otopnou soustavu, která může být přepnuta mezi jednotrubkovou a dvoutrubkovou variantou. Testbed je osazen senzory umožňujícími měřit fyzikální veličiny potřebné pro validaci stanovení průtoku a určení parametrů čerpadla a armatury v závislosti na teplotě a fyzikálních vlastnostech teplonosného média. Řízen je pomocí Matlab/Simulink skrze námi vyvinutou UPI Rapid Prototyping Platform.

Ve druhé fázi projektu probíhal návrh dvojité T-odbočky, která zajišťuje hydraulickou separaci, a sedla čerpadla s teploměry. Návrh doznal mnoha iterací stejně jako použitý pohon čerpadla s elektronikou. Ve třetí fázi jsou navrhovány algoritmy virtuálních senzorů průtoku a tepelného výkonu. Maximální odchylka virtuálního senzoru průtoku je nyní 25 l/h. Zajímavostí je aktuálně vyvíjený algoritmus detekce pracovní kapaliny také pouze z provozních dat mikročerpadla. Technologie je chráněna dvěma patenty.

Projekt Hydronics 4.0 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.