DoRES- Zavádění chytrých řešení OZE do energetických komunit

Registrační číslo: TK70020002
Poskytovatel: TA ČR
Řešitel: Nikolaos Skandalos
Zahájení: 01.03. 2022
Ukončení: 28.02. 2025
Partneři: Riga Technical University

Cílem projektu je zajistit podporu přechodu na zelenou energii prostřednictvím širší implementace ICT a digitalizace systémů OZE pro lepší kontrolu a přerozdělování energetických toků v rámci komunit nZEB. Hlavními stakeholdery jsou experti v OZE, developeři a spotřebitelé. Spolupráce odvětví jako je elektrotechnika, strojírenství a ICT, zajistí přechod od fosilních paliv k zelené energii zajišťující bezpečnost dodávek a transformaci role koncových uživatelů ze spotřebitelů na prozumenty. Partneři projektu přispějí k transformaci a modernizaci energetického sektoru v souladu se svými národními strategickými plány. Díky úzké spolupráci partnerů a stakeholderů dojde k šíření povědomí o výsledcích projektu a jejich uvedení do praxe. Výsledky projektu zlepší znalosti a povědomí tvůrců politik, regulačních orgánů a koncových uživatelů o digitálních řešeních při zavádění chytrých energetických komunit využívajících obnovitelné zdroje energie.