Efektivní a bezpečná energie z biopaliv

Registrační číslo: TK01030019
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.06. 2018
Ukončení: 31.12. 2021
Partneři: SVÚM a.s., LING Krnov s. r. o.

Cílem tohoto projektu je zmapovat (komplexní studium a zkoušky spalovacího procesu) a snížit rizika (měřicí a regulační čidla, povlaky, konstrukční úpravy) spojená se spalováním alternativních paliv v lokálních kotlích a v menších spalovacích jednotkách. Výsledkem tedy bude návrh a úpravy spalovacího procesu moderních kotlů či ORC jednotek tak, aby byl zajištěn maximálně efektivní a bezpečný provoz podléhající nejnovějšímu ekodesignu. Současní projektu bude vývoj nových typů měřicích a sledovacích čidel s cílem zvýšit bezpečnost a efektivitu spalování biohmot.