Energetická transformace postsocialistických bytových družstev

Registrační číslo: GF23-04341L
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Mgr. Tomáš Vácha
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 31.12. 2025
Partneři: Institute of Structural Research (IBS)

Energetická transformace postsocialistických bytových družstev Po 30 letech od politické transformace čelí bytová družstva další transformaci, tentokrát
sociálně-technologické. Družstva se budou vyrovnávat se zaváděním energeticky efektivních řešení a s rostoucími cenami energie. Je proto důležité poznat a pochopit institucionální vztahy v tomto segmentu bydlení a vnímáné problémy a preference dotčených aktérů týkající se energetické transformace.
Výzkum pomůže zodpovědět následující otázky:

  • Skrz jaké institucionální strategie se bytová družstva vypořádávají s energetickou transformací?
  • Jak družstva a domácnosti vnímají svou připravenost zúčastnit se energetické transformace?
  • Jaké důsledky má energetická transformace pro budoucnost bytových družstev?

Projekt pomůže pochopit proces sociálně-technologické transformace v družstvech a jejich roli aktéra energetické transformace, popíše institucionální vztahy uvnitř družstev včetně vztahů s jinými institucionálními aktéry. Tyto výstupy přispějí k prohloubení znalostí a facilitaci inovací v oblasti družstevního bydlení a energetiky ve Střední a Východní Evropě.

Projekt je řešen ve spolupráci s Institute of Structural Research (IBS) a je podpořen Grantovou agenturou České republiky  a National Science Centre Poland.