Environmentálně efektivní stavební a demoliční odpad do konstrukcí

Registrační číslo: TH02030649
Poskytovatel: TA ČR - Program EPSILON
Řešitel: Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.12. 2020
Partneři: AZS 98 s.r.o.

Projekt se zabývá využitím druhotných surovin, převážně odpadního betonu ze stavebního a demoličního odpadu pro výrobu betonových prvků a konstrukcí, použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře. Jedním z cílů projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu o stálých vlastnostech a tím bylo zajištěno efektivní využití všech složek recyklovaného odpadního betonu. Po získání kvalitního odpadního materiálu, bude optimalizována receptura betonu s ohledem na vlastnosti potřebné k využití do betonových prvků použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře.  Po ověření vlastností těchto prvků z betonu s recyklovaným kamenivem v laboratorních podmínkách se postupně přistoupí k přenesení poznatků do stavební praxe. Podpora větší spotřeby druhotných surovin z odpadů je významným příspěvkem k zajištění udržitelného rozvoje.