Environmentálně šetrné resilientní bytové domy

Registrační číslo: TH02030797
Poskytovatel: TA ČR - Program EPSILON
Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2017
Ukončení: 31.12. 2020
Partneři: RD Rýmařov s.r.o.

Projekt se zabývá vývojem vzorových technických řešení pro aplikaci v bytových domech blízké budoucnosti. Jedná se o bytové domy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí, zároveň adaptivní a resilientní ekologické bytové domy odolné proti změnám klimatu. Cílem projektu je v prvním kroku vyvinout hodnoticí metodiku, ověřit ji na vyvíjených příkladech a tuto nakonec dát k dispozici odvětví.

Během práce na projektu mají vzniknout vzorová řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách tak, aby byly splněny tyto požadavky: i) Minimalizovaná uhlíková stopa, ii) Připravenost na globální změny klimatu, iii) Rychlá, kvalitní a efektivní výstavba s velkým podílem industrializace a využitím lokálních přírodních materiálů.