Expertní hodnocení požární bezpečnosti budov

Nabídka služby
Nastavení optimálního konceptu požární bezpečnosti zohledňuje uživatelský komfort a ekonomiku stavby. Koncept PBS řeší všechny zásadní oblasti – dělení do požárních úseků, požadavky na požární odolnosti, obsazenost a možnost úniku, základní určení odstupových vzdáleností, nutnost vybavení objektu PBZ apod. 


Nabídka zahrnuje:
  • konzultace objektu v oblasti PBS,
  • součinnost v oblasti PBS při aplikaci inovativních stavebních a technických řešení do budovy,
  • vypracování konceptu PBS pro původní objekt s případnými návrhy pro optimalizaci.

Již v raných fázích návrhu budovy lze upozornit na riziková místa, popřípadě hledat alternativní řešení. Konzultace opíráme o vlastní zkušenosti z projekční praxe, matematické modelování nebo případně provedené požární zkoušky.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.