Expertní podpora přípravy stavebních projektů

Nabídka služby
Jsme odborným průvodcem přípravy stavebních záměrů budov i veřejných prostranství při mapování potřeb a formulaci zadání pro projektanty. 


Celý proces zahrnuje tyto fáze:
  • mapování potřeb a příležitostí s cílovými skupinami projektu,
  • nastavení a prověření parametrů během vyhodnocení návrhů v architektonických soutěžích,
  • dle potřeby vytvoření podrobného stavebně-energetického konceptu jako podkladu pro projektanta,
  • revize projektové dokumentace s ohledem na zadané parametry a aktuálně tržně dostupné technologie.

Další specifické služby:
  • odborné konzultace a posouzení parametrů nabídnutých dodavatelem stavby,
  • „Post occupancy“ měření a návrh na optimalizaci provozu z pohledu funkce stavby.

Návrhy v jednotlivých fázích projektové dokumentace od ideového záměru, přes studii až po dokumentaci pro provedení taveb umíme zhodnotit z hlediska akustiky, tepelné techniky nebo požární bezpečnosti při upřednostnění uživatelského komfortu a ekonomiky stavby.

V případě dalších dotazů či speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič