Fasádní systém s integrovaným výměníkem tepla

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024470
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.06. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: DEKMETAL s.r.o.

Projekt cílí na nový tepelně-aktivní fasádní prvek určený pro napojení na zdroj tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován konstrukční návrh fasádní kazety prvku s výměníkem tepla. Funkční vzorky budou testovány pro rozhodnutí o optimálním prototypovém řešení z pohledu energetické a ekonomické efektivity. Následný poloprovoz ověří výkonové parametry a potenciální problematická místa v sestavené fasádě v reálných podmínkách.