GLocalFlex - Globální i místní tržiště flexibility k demonstraci mechanismů vyrovnávání sítě prostřednictvím mezisektorových propojených a integrovaných energetických ekosystémů umožňujících automatické obchodování s flexibilitou

Registrační číslo: 101096399
Poskytovatel: Evropská komise program Horizont Evropa
Řešitel: Vojtěch Zavřel
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 31.12. 2026
Partneři: VTT

Hlavním cílem GLocalFlex je mobilizovat řešení a služby reagující na poptávku replikovaným způsobem pro rychlé horizontální rozšíření flexibilních místních energetických systémů (LES) prostřednictvím snadno přístupných a nízkobariérových trhů s flexibilní energií, aby se zvýšila účast spotřebitelů ve všech energetických odvětvích.
Přístup GLocalFlex podporuje životaschopná interoperabilní řešení a produkty na všech úrovních sítě (spotřebitelé, výrobci, maloobchodníci, agregátoři a trh) výběrem modulárních standardů a nástrojů během vývoje.

Umožňuje, aby byl celkový systém systémů
1) flexibilní podle způsobu využití energie, aby poskytoval kvalitní služby pro síť a
2) flexibilní prostřednictvím vlastního vývoje (měnit, modernizovat nebo integrovat několik spotřebičů, spotřebitelů a mikrosítí, aby se vytvořily složité, ale životaschopné meziodvětvové energetické ekosystémy).

Koncepce GLocalFlex umožní jakémukoli lokálním energetickému systému (LES), čtvrti s pozitivní energií (PED), komunitě nebo spotřebiči vyvíjet se konzistentním způsobem a nabízet flexibilitu pomocí vhodných hardwarových doplňků nákladově efektivním a systematickým způsobem, aby se odhalil jejich plný flexibilní potenciál.

Koncept GLocalFlex se může přizpůsobit jakékoli velikosti LES, dostupnosti místních zdrojů a předpisů.

Tento projekt bude demonstrovat flexibilní obchodování v téměř reálném čase ve velkém měřítku v šesti různých polních lokalitách v Evropě. Má pilotní projekty zaměřené na spotřebitele a systém, které vyvíjejí služby flexibility a replikují je v rámci pilotní skupiny.

Cílem projektu GLocalFlex je zcela automatizované, strojově řízené obchodování s flexibilitou a provádění příkazů k flexibilitě v LES prostřednictvím otevřeného, interoperabilního trhu s energetickou flexibilitou a IT nástrojů založených na otevřených standardech, které umožní zapojení většího počtu spotřebitelů flexibility do trhu. GLocalFlex proto posune vpřed celkovou integraci převratných technologií obnovitelných zdrojů a zároveň zvýší sta