Hybridní dřevobetonové nosné konstrukční systémy

Registrační číslo: FV40148
Poskytovatel: MPO ČR – Program TRIO
Řešitel: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Zahájení: 01.04. 2019
Ukončení: 31.03. 2022

Cílem projektu je vývoj prefabrikovaného kompozitního dřevobetonového stropního dílce, který nebude mít na trhu konkurenci. Díky prefabrikaci bude možné zajistit nejvyšší možnou kvalitu stropního dílce v kombinaci s co nejnižšími nároky na dobu potřebnou na montáž na stavbě. Předmětem výzkumu a experimentálního vývoje bude prefabrikovaný dílec dosahující nejlepšího poměru mezi výslednou cenou koncového produktu a užitnými vlastnostmi dosaženými použitím inovativních materiálů. Vývoj bude zaměřen zejména na dosažení subtilních rozměrů dílce, tak aby bylo dosaženo co nejnižší hmotnosti zároveň s nadstandardními uživatelskými, technickými, statickými a akustickými parametry. Součástí vývoje bude ověření vhodnosti použití tří různých druhů nosné výztuže betonové desky. Bude se jednat o kompozitní čedičovou výztuž, kompozitní uhlíkovou výztuž a ocelovou betonářskou výztuž. Výhodou kompozitních výztuží je jejich vysoká odolnost vůči působení negativních vlivů okolního prostředí a také jejich nízká hmotnost při zachování vysoké únosnosti. Cílem vývoje je výsledný produkt, který bude lehký, subtilní a zároveň dostatečně únosný. K nevýhodám kompozitních výztuží patří jejich vyšší pořizovací cena v porovnání s ocelovou betonářskou výztuží, která ale nedisponuje výhodami jmenovanými u kompozitních výztuží. Z tohoto důvodu bude pro vývoj nového dřevobetonového stropního dílce klíčové vytvořit takovou betonovou desku, která bude splňovat co nejlepší statické a akustické parametry s ohledem na výslednou cenu produktu.

Další přidanou hodnotou nového dřevobetonového dílce bude integrovaný NFC čip, jehož výhodou je, že může nést jakékoliv informace o dílci. Jedná se zejména o informace o umístění dílce v konstrukci stavby, tak aby při montáži stropní konstrukce na staveništi nemohlo dojít k záměně s jiným dílcem, nebo o informace o vlastnostech dílce či umístění instalačních prostupů pro případ pozdějších zásahů do konstrukce panelu v průběhu životnosti stavby.