Hybridní fotovoltaicko-tepelný solární systém (HYSOL)

Registrační číslo: TP01010066
Poskytovatel: TA ČR - Program GAMA
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2020
Ukončení: 30.06. 2021

Projekt ověří funkčnost konstrukčního prototypového řešení vyvinutých hybridních zasklených fotovoltaicko-tepelných (FVT) kolektorů v pilotním solárním systému instalovaném v reálných provozních podmínkách (proof-of-concept) při dodávce tepla a elektrické energie do konkrétní budovy. Systém bude podrobně monitorován pro získání dostatečné informace o funkčnosti, spolehlivosti a trvanlivosti.

Cílem projektu je ukázat prototypové řešení hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů v ukázkové pilotní realizaci hybridního solárního systému v podobě poloprovozu. Zároveň předpokládáme, že instalací a následnou prezentací na světové výstavě EXPO 2020 vzbudíme dostatečný zájem o technologii, který usnadní následnou fázi komercializace.