Hydrologické působení vícevrstvých zkonstruovaných půd

Registrační číslo: GA22-25673S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: Michal Sněhota
Zahájení: 01.04. 2022
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: Fakulta stavební ČVUT

Modrozelená infrastruktura se stává důležitou integrovanou součástí měst a pomáhá zmírňovat dopady urbanizace na životní prostředí. Zkonstruované půdy jsou spolu s rostlinami klíčovými součástmi modrozelené infrastruktury, jako jsou zelené střechy a infiltrační průlehy. Umělé půdní systémy tvořené dvěma nebo více vrstvami kontrastních vlastností mohou poskytovat lepší výkon, pokud jde o ztrátu evapotranspirací, infiltrační kapacitu, zachycení kontaminantů a podporu růstu rostlin, než jednovrstvé půdy. Současně mohou rozhraní mezi vrstvami vyvolat jevy jako kapilární bariéra, preferenční proudění a zachycování vzduchu, které jsou relativně dobře poznány jako jednotlivé jevy v přírodních půdách, ale dosud nebyly dostatečně studovány v konkrétním případě městských půd. Cílem je objasnit hydraulické fungování vícevrstvých půd invazivními a neinvazivními experimentálními metodami. Nově vyvinuté přístupy pro modelování toků vody a kontaminantů v kontinuu půda-rostlina-atmosféra v přirozeném prostředí budou rozšířeny na vícevrstvé konstruované půdy.