I vaše město může být součástí Nového Evropského Bauhausu

Aktualita, 25.08.2022

V rámci mezinárodního projektu CrAFt, který v České republice rozjíždí ČVUT UCEEB ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Operátorem ICT a.s., se mohou až do 9. září 2022 přihlásit města, která kromě svých ambicí v oblasti energetické transformace myslí také na estetiku a práci s obyvateli.

V aktuální výzvě vybíráme 70 evropských měst, a to včetně malých nebo středně velkých, která spolu budou sdílet příklady dobré praxe relevantní pro Nový Evropský Bauhaus  (NEB). Podrobnosti o výzvě najdete na webu projektu CrAFt (Creating Actionable Futures). Pokud přemýšlíte, zda má smysl se přihlásit, věřte, že ano. Vedle měst, která už jsou zapojena do evropských sítí zaměřených na Green Deal, je část míst rezervována také pro motivovaná města, jež zatím součástí těchto sítí nejsou.

Náš tým se v rámci projektu specializuje hlavně na podporu měst ve vzájemném sdílení know-how a lepší pochopení organizačního učení jejich vedení, a to od pilotních projektů až po rutinní praxi.

Hlavní město Praha patří spolu s Amsterdamem a Bolognou mezi tzv. sandbox cities, která budou zkoušet, jak uplatnit NEB ve vybraných projektech a poskytnou zpětnou vazbu k vyvíjeným modelům a nástrojům.

Vzniknout by mělo nejméně 160 NEB inovativních modelů, nástrojů, příkladů dobré praxe a manuálů pro evropská města, do jejichž tvorby se zapojí také studentské mezioborové týmy.   Dalším městům v EU boudou výstupy projektu prezentovány prostřednictvím multimediální „příběhové“ (storytellingové) kampaně.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe na základě grantové dohody č. 101056946.

Autor fotografie: Jiří Tencar