IAQ - Indoor Air Quality senzory

Senzory pro monitoring kvality vnitřníhjo prostředí v budovách.
IAQ senzor měří komplexní škálu parametrů kvality vnitřního prostředí zahrnující teplotu, relativní vzdušnosu vlhkost, koncentraci CO2, koncentraci organických těkavých látek VOC, a volitelně i koncentraci prachových částic PM10 a PM2.5.  Výhodou komplexní senzorové platformy je široká paleta komunikačních rozhraní (RS485, WiFi, LoRaWAN) a používání otevřených standardizovaných komunikačního protokolů (Modbus RTU/TCP, MQTT, HTTP). Obě vlastnosti usnadňují integraci senzorů do systémů automatizace a monitoringu budov. 

Podpořeno z projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu-SPraTech 5351801V003, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364.

Komercializace

Produkt nabízíme ve formě nevýhradní licence. Držitel licence získává veškeré výrobní podklady a oprávnění pro výrobu, prodej i případně následné modifikace zařízení.  

O výsledku

Inteligentní čidlo je schopné monitorovat všechny důležité parametry kvality interiérového vzduchu. Ty vyhodnocuje a speciálně navržená vzduchotechnika pak podle naměřených parametrů řídí přísun čerstvého vzduchu.