INDICATE - národní urychlovač LCA dat pro budovy

Registrační číslo: GR-077634
Poskytovatel: Laudes Foundation
Řešitel: Julie Železná
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 31.05. 2024
Partneři: Česká rada pro šetrné budovy z.s., Šance pro budovy

Vytvořit národní infrastrukturu pro údaje z posuzování životního cyklu budov, aby bylo možné rozšířit kvalitu, množství a použití údajů o celkových emisích oxidu uhličitého, poskytnout údaje a analýzy potřebné k informování o politikách WLC a tržních inovacích. a získat další finanční prostředky, aby bylo možné zvýšit pokrytí jednotlivých zemí nad rámec těchto cílů.