Ing. Aleš Chovanec

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: ales.chovanec@fsv.cvut.cz

Aleš Chovanec dokončil v roce 2022 magisterské studium v oboru Pozemní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Poté nastoupil na doktorské studium na Katedru ocelových a dřevěných konstrukcí. V disertační práci se zabývá lokálně zatíženými trapézovými profily. Na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze působí od jara 2022 jako vědecko-výzkumný pracovník v týmu Konstrukční inženýrství.