Ing. Alžběta Dederová Kohoutková

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 732
E-mail: alzbeta.dederova.kohoutkova@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Alžběta Dederová Kohoutková absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze v roce 2012. V rámci doktorského studia absolvovala roční stáž na RWTH Aachen v Německu zaměřenou na modelování proudění vzduchu ve vnitřním prostředí budov. Doktorát získala na Fakultě stavební v roce 2020.