Ing. Alžběta Svobodová

E-mail: alzbeta.svobodova@fsv.cvut.cz

Alžběta absolvovala mezifakultní obor Inteligentní budovy na Fakultě stavební, strojní a elektrotechnické ČVUT v Praze, inženýrský titul získala v roce 2022. V současnosti se věnuje doktorskému studiu na Fakultě stavební, obor Pozemní stavby, kde se zaměřuje především na kvalitu vzduchu v budovách. Od roku 2022 je součástí výzkumného týmu Vnitřního prostředí budov.