Ing. arch. Ing. Martin Kny, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení Kvalita vnitřního prostředí
Telefon: +420 770 122 815
E-mail: martin.kny@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Martin Kny se zaměřuje se na modelování energetických systémů budov (software TRNSYS), využité obnovitelných zdrojů energie, analýzu proudění (jak měření laserovou PIV anemometrií tak i CFD simulace v ANSYS Fluent). Dále zajištuje měření parametrů vzduchotechnických jednotek (akreditované zkoušky dle ČSN EN 308), měření parametrů vnitřního prostředí a provádění experimentů na otopných a chladicích soustavách. Tématem jeho disertační práce byly solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla.